• Awake Advies slideshow
 • Awake Advies slideshow
 • Awake Advies slideshow
 • Awake Advies slideshow
 • Awake Advies slideshow
 • Awake Advies slideshow
 • Awake Advies slideshow
 • Awake Advies slideshow
Het handboek bevat werkwijzen, procedures, formulieren, documenten Afdrukken E-mail


Het (online digitale) kwaliteitshandboek bevat (verplichte) procedures.
Verder geeft het handboek aan welke documenten door de organisatie vereist worden om een effectieve uitvoering en beheersing van processen zeker te stellen.
Gedocumenteerde procedures moeten worden opgezet, gedocumenteerd, ingevoerd en onderhouden.

Om te beslissen of werkwijzen wel of niet beschreven moeten worden, moet men zich het volgende afvragen:

 • Hoe groot is het risico op fouten als een werkwijze vast ligt?
 • Welk effect heeft het proces op de kwaliteit van het product en/of dienstverlening?
 • Kan documenteren de effectiviteit en efficiency van een proces vergroten?
 • Hoe groot is de kans op een ontevreden klant als de afgesproken werkwijze niet wordt gevolgd?

De directie mag bepaalde gedeelten uitsluiten van certificatie, doch alleen als deze gedeelten niet van toepassing zijn. Zo'n uitsluiting moet wel beargumenteerd worden.

In het kwaliteitshandboek moeten in ieder geval alle uitvoerende processen benoemd worden, inclusief de ondersteunende processen en de verbeterprocessen.
De relaties hiertussen moeten worden aangegeven, zodat duidelijk is welke consequenties er zijn voor bijvoorbeeld het administratieve proces indien er binnen het primaire proces iets verandert.


Tip:

Beschrijf procedures/instructies kort en kernachtig.
Verplichte procedures mogen gecombineerd worden tot een procedure.

Goedkoop, Voordelig, Advies, Begeleiding, Advies en begeleiding ISO 9001 HKZ ZKN, Kwaliteitszorg ISO HKZ ZKN kwaliteitssysteem, ISO 9001 norm, Ontstaan VCA, ISO 9001 VCA certificaat, Wat is VCA, VGM checklist VCA, VGM systeem, VCA certfiicaat, HKZ tandartspraktijk, Tandarts HKZ, ISO 9001, HKZ kleine organisaties, Interim kwaliteitsmanager, Interim kwaliteitscoördinator (KAM), Interim kwaliteitsfunctionaris, Interim kwaliteitsmedewerker, Tijdelijke kwaliteitsmanager, Tijdelijke kwaliteitscoördinator (KAM), Tijdelijke kwaliteitsfunctionaris, Tijdelijke kwaliteitsmedewerker