• Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
  • Awake Advies slideshow
Kernwaarden die aan het HKZ-model ten grondslag liggen Afdrukken E-mail


Primair proces (HKZ hfst 1-3)
Het primaire proces vormt het hart van het vernieuwde HKZ-model. In dit primaire proces vindt de zorg- en dienstverlening aan de cliënt plaats. Bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg is dit de plek waar het om draait: het directe contact tussen zorgverlener en cliënt. Om het belang van die relatie weer te geven en te illustreren dat het in de zorg om mensen gaat (zowel om professionals als om cliënten), wordt het centrum van het model weergegeven door een mensfiguur. De pdca-cyclus vindt hier in het klein plaats: om deze zorg te verbeteren wordt een behandelplan opgesteld met de patiënt (doelen vaststellen), worden acties uitgevoerd en resultaten geëvalueerd. Op basis daarvan worden de verbeteracties uitgevoerd.

hkz_model
PDCA-cyclus op organisatieniveau
De buitenste ring van het model geeft de omvattende pdca-cyclus van de organisatie weer. Een kwaliteitssysteem bestaat uit vier fasen: PLAN (het opstellen van plannen), DO (het uitvoeren van de acties die uit het plan voortkomen), CHECK (het evalueren van de acties) en ACT (het verbeteren naar aanleiding van de evaluatie). Het kwaliteitssysteem is als een open ring weergegeven. Dit om aan te geven dat het geen log en bureaucratisch geheel is, maar een flexibel en dynamisch model. Een organisatie kan zich in verschillende fasen van het model bevinden en in alle fasen is er ruimte om met het verbeteren van kwaliteit te beginnen. De voortdurende vraag daarbij is: waar kan de organisatie verbeteren om zo beter te voldoen aan de wensen van de klanten? Ook de omgeving speelt hierbij een rol. Organisaties staan tegenwoordig in een open verbinding met de buitenwereld en invloeden van buitenaf horen de organisatie te bereiken.


De ondersteunende rubrieken (HKZ hfst 4-9)
In de binnenste ring van het model zijn de ondersteunende rubrieken uit de HKZ-normen te vinden. Deze zijn nodig om het primaire proces goed uit te kunnen voeren. Beleid staat daarbij bovenaan weergegeven. Andere zaken vloeien immers voort vanuit missie en visie van de organisatie. De medewerkers staan daarna vermeld. De professionals op de werkvloer zorgen in hun directe relatie met de cliënt voor de kwaliteit in de praktijk. Ontwikkeling staat voor de omgeving van de organisatie. De organisatie vraagt zich hier af wat er in de omgeving speelt en hoe hierop geanticipeerd kan worden. De werkomgeving gaat over de fysieke omgeving en de materialen waarmee de professionals werken. Is het gebouw optimaal toegankelijk en biedt het een prettige werkomgeving voor de medewerkers? Inkoop gaat over de eisen waarin de inkoop van zorg moet voldoen wanneer deze wordt ingekocht. Documentatie, de laatste rubriek, gaat over de eisen die aan documentbeheer en administratie worden gesteld.